9 pułk rozpoznawczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Centrum Pomocy Rodzinie
OGŁOSZENIA:
 Paczki wielkanocne

INFORMACJA DLA RODZIN ŻOŁNIERZY 9 PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH NA MISJE POZA GRANICE KRAJU

W czasie przebywania żołnierza na misji poza granicami kraju, a także po jego powrocie rodzina może korzystać z Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się w Klubie Wojskowym 9 pułku rozpoznawczego przy ul. Orneckiej 1 (budynek byłego kasyna), na I piętrze w sali 111.

Opiekunem CPR jest psycholog 9 pr.

Główne zadania CPR:

  • utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny;
  • wsparcie psychologiczne dla członków rodzin;
  • pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.);
  • koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej rannym i poszkodowanym uczestnikom misji;
  • inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych;
  • stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin;
  • organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.

W CPR wydzielone jest pomieszczenie do swobodnego kontaktu telefonicznego rodzin z uczestnikami misji, które udostępniane jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (z jednodniowym wyprzedzeniem przekazanym opiekunowi CPR). Połączenia z numerem CPR nie mają limitu czasowego.
Jest także możliwość połączenia się z wybranymi bazami PKW w Afganistanie.

Numer telefonu dla połączeń przychodzących z PKW: 261-317-444

Rodziny mają prawo do kontaktu z Dowódcą 9 pułku rozpoznawczego (tel: 261-317-300), a także osobami funkcyjnymi.
Po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania opiekunowi CPR można zasięgnąć konsultacji w sprawach m.in.:
- finansowych
- prawnych
- personalno-kadrowych

Do dyspozycji rodzin żołnierzy uczestniczących w misjach pozostaje także kapelan wojskowy tel. 727 013 603 lub 516 442 520.

W Centrum Pomocy Rodzinie na potrzeby rodzin uczestników misji dyżuruje psycholog

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY przy Centrum Pomocy Rodzinie

PSYCHOLOG–KONSULTANT DS. PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ