GROM
Aktualności
Uroczyste otwarcie Sali Tradycji  9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego.
09.02.2017
Z życia 9pr

08 lutego 2017 roku  odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego.

Uroczystość poprzedzona była cyklem prelekcji historycznych dla mieszkańców powiatu lidzbarskiego w dniu 07.02.2017 r., które dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta odbyły się w dniu w Lidzbarskim Domu Kultury. Wystąpienia dotyczyły tradycji orężnych i kawaleryjskich 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego zorganizowanych.

  

Obchody w dniu 08 lutego rozpoczęto mszą świętą w intencji patrona 9 pułku rozpoznawczego płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „ŁUPASZKA”, w kaplicy zamkowej Zamku Biskupów Warmińskich. Po mszy, dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Warmii i Mazur, zaproszeni goście honorowi mogli zapoznać się z ciekawą historią lidzbarskiego zamku.

Symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej nowa salę tradycji dokonał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski,  Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Bogdan ŚCIBUT oraz Dowódca 9 pułku rozpoznawczego płk dypl. Tomasz Łysek. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Parlamentu RP, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, władze Województwa Warmińsko – Mazurskiego, władze samorządowe ziemi lidzbarskiej, duchowieństwo, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych oraz dowódcy i komendanci służb mundurowych.

Gośćmi honorowymi byli weterani walk o niepodległość, kombatanci Wileńskich Brygad Armii Krajowej w większości bezpośredni podkomendni legendarnegopłk. Zygmunta Szendzielarza ps. „ŁUPASZKA”. Pan mjr Ireneusz Hurynowicz (6 WBAK), kpt. Jan Sadowski (6 WBAK), Pan  kpt. Józef RUSAK (5WBAK), Pan por. Lucjan DENIZIAK (3 BAK), Pan por. Witold TRACEWICZ (4 WBAK).

    

Na wstępie Dowódca Pułku przybliżył licznie zgromadzonym gościom historię przejętych przez pułk tradycji orężnych i kawaleryjskich które przyczyniły się do powstania nowej Sali Tradycji. Przemówienia okolicznościowe wygłosili Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski,  Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Bogdan ŚCIBUT, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw tradycji I Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Pan Poseł Leszek Dobrzyński, Dyrektor Generealny IPN Pan dr Marcin STEFANIAK, W imieniu władz samorządowych ziemi lidzbarskiej głos zabrał Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Miron Sycz, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Sławomir Sadowski, Prezes Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Maciej Prażmo. Błogosławieństwa i poświęcenia sali dokonał kapelan garnizonu lidzbarskiego ksiądz por. Marek RYCIO.

Po zakończeniu oficjalnych wystąpień zaproszeni goście mogli zapoznać się z eksponatami i przekazem historycznym sali tradycji. Następnie odbyło się spotkanie z kombatantami Brygad Wileńskich, gdzie po wysłuchaniu prelekcji Wiceprezes Zarządu Fundacji Łączka, Pani Beaty Sławińskiej, dotyczącej postaci płk. Zygmunta Szendzielarza oraz żołnierzy niezłomnych, można było porozmawiać z naszymi zasłużonymi żołnierzami Armii Krajowej.

   

Po wielu miesiącach intensywnych prac i przygotowań oraz przy zaangażowaniu i wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej udało się oddać do użytku salę tradycji która będzie spełniała patriotyczna rolę wychowawczo – szkoleniową nie tylko dla żołnierzy, ale również dla społeczności całego powiatu lidzbarskiego.

  

         Uroczystości zakończone zostały apelem pamięci w 66 rocznicę śmierci patrona 9 pułku rozpoznawczego płk. Zygmunta Szendzielarza ps. ŁUPASZKA”, przy współudziale kawalerii ochotniczej pułku ułanów. Apel odbył się w centrum miasta o godzinie 20.15, która jest godziną wykonania wyroku na płk. Zygmuncie Szendzielarzu ps. „LUPASZKA”. 

Tekst i foto: Sekcja Wychowawcza