GROM
Aktualności
UROCZYSTE OTWARCIE STRZELNICY GARNIZONOWEJ  W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
17.01.2017
Z życia 9pr

W dniu 17 stycznia 2017 r., w Garnizonie Lidzbark Warmiński dokonano uroczystego otwarcia strzelnicy.

            Dowódca Garnizonu w obecności przedstawicieli władz parlamentarnych, samorządowych oraz zaproszonych komendantów i dowódców służb mundurowych powiatu lidzbarskiego, dokonał uroczystego otwarcia nowopowstałej strzelnicy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Dowódca 9 pułku rozpoznawczego płk dypl. Tomasz Łysek, Poseł na Sejm RP Piotr Cieśliński, Komendant 22 WOG Olsztyn ppłk Paweł Czubkowski, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oraz Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Sebastian Kuźniewski. Błogosławieństwa, poświęcenia obiektu dokonał Kapelan Garnizonu Lidzbark Warmiński ks. por. Marek Rycio.

     

Po uroczystym  otwarciu prowadzący zajęcia przedstawił historię powstania oraz możliwości taktyczno-techniczne obiektu. Równocześnie odbywały się pierwsze zajęcia strzeleckie z kadrą dowództwa i sztabu 9pr oraz pododdziałami pułku. Jako pierwszy strzelał oficer sztabu kpt. Piotr Kowalik, a maksymalną ilość punktów na nowej strzelnicy wystrzelali  ppłk Tomasz Peda oraz mł. chor. Grzegorz Jurgielewicz, uzyskując po 50 punktów w strzelaniu do tarczy na celność i skupienie.

Remont obiektu trwał kilka lat ale dzięki zaangażowaniu i staraniom dowództwa pułku jak i współpracujących z jednostką instytucji garnizonu udało się doprowadzić do finalnego uruchomienia strzelnicy otwierając tym samym kolejny etap w doskonaleniu jakości i umiejętności strzeleckich lidzbarskich zwiadowców.

 

Tekst i foto: Sekcja Wychowawcza